Kort utilgængelig

Dato & klokkeslæt
Dato(r) - 20/03/2020 - 21/03/2020
Hele dagen


Invitation forventes udsendt ca. 1 måned før mødets afholdelse.
Lokation kommer senere.