Kort utilgængelig

Dato & klokkeslæt
Dato(r) - 25/11/2020
9:30 - 12:00

Lokation
TBA


Agenda

Godkendelse og underskrift af sidste referat.

 1. Økonomi v formanden
 2. Medlemstilgang
 3. Eventafvikling og planer
 4. Communities
  1. NxG status
  2. Silver …
 5. Infrastruktur status
  1. PR tools
  2. CRM
  3. www

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket til denne event.