Kort utilgængelig

Dato & klokkeslæt
Dato(r) - 26/05/2020
12:00 - 17:00


Medlemsmøde Family Business Denmark –

Mødet afholdes hos EY.

Invitation forventes udsendt ca. 1 måned før mødets afholdelse.

Tilmelding