Kort utilgængelig

Dato & klokkeslæt
Dato(r) - 26/05/2020
13:30 - 16:00

Lokation
Online


Online

Medlemsmøde Family Business Denmark

Emnet er

” Krisestyring”

 

Man kan ofte finde inspiration i, at kigge ind i andre brancher.

Hvem har sort bælte i Krisestyring?

De sidste par måneder har det været tydeligt, at der har været behov for krisestyring i en helt anden kaliber end vi er vandt til. Parametre og vilkår har været anderledes end noget vi har erfaring med.

Vicegeneralsekretær Lene Krogh besøger os online.

Røde Kors arbejde konstant i et miljø præget af krise, og omskiftelige vilkår. Lene deler metoder, mind set og strategier, der giver mening  for at få dagligdagen i krise til at fungere.

Lene Krogh er vicegeneralsekretær i Røde Kors og har mere end 20 års erfaring med krisestyring i Danmark og i verdens brændpunkter. Hun er dedikeret til at hjælpe mennesker i nød, og arbejder for at finde de bedste operationelle og bæredygtige løsninger på konkrete humanitære udfordringer. Røde Kors arbejder for at redde liv og ruste mennesker til at klare sig igennem kriser og katastrofer. I Danmark skaber Røde Kors fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv. Røde Kors er verdens største humanitære organisation med mere end 11 millioner frivillige i 192 lande.

________________

Queen

Voresmedlem Jacob Brinch Jepsen – G4* –  fra Knud Jepsen A/S fortæller familiens historie og særligt om,hvordan familien er kommet gennem Corona krisen. Som i andre virksomheder, har der været rigeligt med udfordringer, og krisestyring på flere kontinenter.

Knud Jepsen A/S er verdens største producent af kalanchoe, som produceres bæredygtigt i Hinnerup, Tyrkiet og Vietnam og distribueres i hele verden

*G4=4. Generation 

Dialog

Efter indlæg, går vi i mindre grupper og deler videre med andre medlemmer. Vi deler, vores egen krisestyringserfaring i det sædvanlige “safe space”

Online

Vi bruger Online application Zoom.

Dagen før mødet, sendes en mødeindkaldelse til dig med et link. Hvis du logger ind fra en mobiltelefon eller tablet, skal du downloade en app inden du kan få adgang.

Testmøde

Hvis du ikke har prøvet Zoom før afholder vi et Intro Zoom møde mandag den 25. maj kl. 10 – 11 – send en mail til Helle hhl@family.dk, hvis du vil deltage i dette møde.

Vel mødt!

Hvis du ikke er medlem og gerne vil deltage på prøve, så skriv til os her family@family.dk 

Tilmelding

Tilmeldinger er lukket til denne event.