Kort utilgængelig

Dato & klokkeslæt
Dato(r) - 27/08/2020
10:00 - 16:00


Invitation forventes udsendt ca. 1 måned før mødets afholdelse.
Lokation kommer senere.