Kort utilgængelig

Dato & klokkeslæt
Dato(r) - 30/01/2020
14:00 - 22:00


Invitation forventes udsendt ca. 1 måned før mødets afholdelse.
Lokation kommer senere.