Fælles skandinavisk webinar: Ownership Strategy

Virtuelt Zoom

Velkommen til et webinar, som er en del af det nye og stærkere samarbejde imellem de skandinaviske grene af FBN. Vi kommer til at skiftes til at afholde et nordisk webinar i kvartalet – denne gang er det Finland, der arrangerer, om emnet er Ownership Strategy

© Copyright – Family Business Denmark 2019 – www.family.dk