Kort utilgængelig

Dato & klokkeslæt
Dato(r) - 17/09/2020
12:00 - 17:00


Invitation forventes udsendt ca. 1 måned før mødets afholdelse.

Tema: Bæredygtighed i familievirksomheder.