Tilfældighed og stort engagement

–   Interview med Maya Færch

Af; Henrik Ørholst

Maya Færch har passionen og energien til at prøve noget nyt. Et par timer efter interviewet dumper en Linkedin-request ind fra hende; ”Du må undskylde, jeg taler så meget, men jeg har så meget passion for NxG og Family Business”.

Hun er sjette generation i Skandinavisk Tobaks Kompagni og tredje generation i Færch Plast. De familiemæssige bånd er stærke, og de forpligter.

”Jeg er mange ting i familiesammenhænge. Til dagligt arbejder jeg i Røde Kors med virksomhedspartnerskaber. Men min familiebaggrund er også en stor del af min hverdag, hvor jeg sidder i NxG bestyrelsen i FBN Danmark og er vicepræsident i det internationale FBN NxG netværk.

Salget af både Skandinavisk Tobaks Kompagni og Færch Plast betyder desuden, at jeg har fået mit eget firma, som jeg lige nu er ved at lægge en plan for. At vi har solgt de to familievirksomheder betyder ikke, at vi er færdige med at drive familievirksomhed i min generation. Tværtimod. Derfor har vi taget initiativet til at starte et projekt med alle de andre fra for den unge generation i Færch familien,

Det er ikke fastlagt, hvad den nye virksomhed skal beskæftige sig med – hvis det altså bliver til noget. Det er ikke sikkert.  Processen er i gang, og det bliver grebet meget professionelt an;

”Vi har udarbejdet personlighedsprofiler på alle dem, som er med til at søsætte virksomheden. Vi skal lære at arbejde sammen og lære hinanden at kende. Der er stor forskel på at være sammen i en familiesammenhæng, hvor der ikke er kommercielle ting, der holder sammen på os til det forretningsmæssige, hvor det er helt andre spilleregler, der gælder. Vi skal lære hinandens styrker, svagheder og ikke mindst kompetencer at kende.”

Hun vil ikke helt fortælle om, hvad den nye virksomhed skal beskæftige sig med. Det er der ikke taget nogen beslutning om endnu.

”Det er en proces, som er i gang. Vi har alle sammen vores egne virksomheder, og det kan være, at det ender med, at beslutningen bliver, at vi er forskellige og har forskellige interesser, og vi derfor ikke vil starte en virksomhed sammen. Det må den proces, som vi har indledt, vise. Det er et valg, som skal foretages, og i vores del af verden har vi ikke det samme pres som i andre lande, hvor presset er stort for, at man skal indtræde i familievirksomheden”, siger Maya Færch.

Maya har fået inspiration til familiens NxG projekt gennem deltagelse i det internationale FBN netværk. Her oplever hun at der er store forskelle på den måde, som danske familieejede virksomheder fungerer på sammenlignet med udenlandske, men der er alligevel en række områder, hvor landegrænserne ikke betyder noget. Maya Færch er meget aktiv i den internationale del af NxG.

”Selvom jeg har forpligtelserne og ansvaret ved at være en del af familien, der ejede Færch Plast, så er jeg aldrig opvokset på fabriksgulvet, hvor jeg var en del af den daglige drift. Men min far tog mig med til et FBN møde i Chicago for fem år siden. Jeg forstod ikke helt hvad jeg skulle der, men det var en øjenåbner for mig.. Det var en stor oplevelse at møde andre, der forstår de udfordringer og privilegier, som karakteriserer os alle, der er en del af en familievirksomhed. Der var en åbenhed og en sammenhørighed, som jeg ikke havde prøvet før. Og det var selvom vi aldrig havde mødt hinanden før. Jeg oplevede en ydmyghed til arven og historien, som jeg virkelig kunne identificere mig med. Meget hurtigt blev jeg bidt af det. Siden det tidspunkt har jeg deltaget i så meget som muligt. Både nationalt og internationalt. Det har givet inspiration til, hvordan det er at navigere i en familievirksomhed”.

”Næste gang vi mødes i det internationale netværk er i Barcelona, hvor jeg glæder mig meget til at møde nye mennesker fra hele verden og få inspiration til min egen rejse som familiemedlem, som professionel og som person, samt en eksklusiv aften med Al Gore i Paris til juni”, slutter Maya Færch interviewet.