Troels Lund Poulsen vil lette generationsskifte

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har travlt. Folketingsåret blev indledt den første tirsdag i oktober, og den dato har været startskud for flere initiativer, som skal gøre det nemmere for de familieejede virksomheder at give stafetten videre til næste generation.I dette interview med Familie Business Danmark fortæller han om, hvad regeringen vil gøre for at bevare danske familievirksomheder intakte – også i fremtiden.
Hvad er regeringens målsætning i forhold til at lette generationsskifter for de familieejede virksomheder uden at ”kassen skal drænes”?

”De familieejede virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv og bidrager til vækst og beskæftigelse i hele landet. Derfor har regeringen også en klar målsætning om at gøre det lettere for de familieejede virksomheder at foretage et generationsskifte uden, at kassen drænes. Og det er afspejlet i vores finanslovsforslag, hvor vi lægger op til forbedringer for de familieejede virksomheder.

 

Endvidere lægger regeringen op til, at der skal være adgang til succession ved overdragelse af virksomheden til en erhvervsdrivende fond.
Dertil kommer, at vi vil afsætte i alt 2,1 milliarder kroner i 2018-2020, så de familieejede virksomheder kan få bedre rammer for at fastholde danske arbejdspladser og udviklingsmuligheder henover et generationsskifte”

Der er meget fokus og bruges mange ressourcer på at fremme iværksætteri. Var det ikke bedre at bruge mere energi på at sikre, at de op mod 100.000 allerede eksisterende virksomheder som står over for generationsskifte inden for de næste 10 år kan fortsætte?”Det er ikke et spørgsmål om enten/eller. Vi har brug for både de stærke etablerede virksomheder såvel som nye iværksættere.”

Er der planer om at regulere ”pengetanksreglen” – eksempel tilbageføre til tidligere acceptgrænse for ”finansielle aktiver” til 75% fra de nuværende 50%?
”Regeringen har ingen aktuelle planer om at tilbageføre grænsen til 75 pct.”

 

Hvad er Regeringens plan omkring den tidligere regerings oplæg: ”Nye regler om succession til erhvervsdrivende fonde”? Kunne man ikke overveje, at undgå at pålægge en ”successionsafgift” – det er jo ikke megen lettelse, hvis man skal betale ”15-20%” til staten – da det igen giver et kapitaldræn for virksomheden.

”Initiativet er med i finanslovsforslaget for 2016. Der er tale om en reel lettelse på 360 mio. kr. årligt. Så kan man altid ønske sig mere, men det er forkert at sige, at ”det ikke er megen lettelse”. Der skal efter den foreslåede model betales en afgift på 15 pct. i forbindelse med overdragelsen. I dag vil beskatningen udgøre mindst 42 pct.”

Er der udover de allerede indførte regler om succession til medarbejdere overvejelse om at gøre det lettere for medarbejdere at overtage og videreføre virksomheden?

”Som nævnt så har regeringen tilkendegivet, at den vil forbedre rammerne for generationsskifte i familieejede virksomheder. Derfor vil vi afsætte i alt 2,1 mia.kr. i 2018-2020, så de familieejede virksomheder kan få bedre rammer for at fastholde danske arbejdspladser og udviklings­muligheder henover et generationsskifte.”