NxG

NEXT GEN

FBN har stort fokus på yngre familiemedlemmer, som en dag kommer til at overtage ansvaret for at udvikle og værne om familiens ejerskab. Vi kalder dem Next Gen (NxG). Af de 17.000 medlemmer i FBN på verdensplan, er 6.400 Next Gen.

Som NextGen er man mellem 18-30 år, og kan have meget varierende indsigt i sin familievirksomhed. Nogen er på vej til at blive den fremtidige CEO, andre ved knapt nok, hvad familievirksomheden beskæftiger sig med. Og alligevel opstår der fælles dilemmaer og spørgsmål blandt dem, som er NextGen i en erhvervsdrivende familie. For eksempel:

  • Ønsker jeg / må jeg / skal jeg træde ind i familievirksomheden?
  • Hvilke roller findes der, hvis jeg vil engagere mig?
  • Hvordan optjener jeg respekt på trods af mærkatet ’ejerens datter/søn’?
  • Hvad sker der, hvis ikke jeg performer?
  • Hvordan påvirkes min relation til resten af familien af min beslutning?
  • Arv: en gave, en byrde, eller begge dele?
  • Hvad bør jeg vide om årsregnskab, nøgletal og bestyrelsesarbejde?

Det viser sig gang på gang at være enormt berigende at finde et fællesskab, hvor man åbent kan tale med andre i præcis samme situation.

Derfor arrangerer FBN, lokalt og globalt, en række arrangementer, som er eksklusive for NextGen. Hvor emner, tidspunkt og form er skræddersyet til den yngre generation, hvor det sociale også er i fokus, så der dannes relationer og venskaber på tværs, og hvor der kan tales frit, også om familiens patriark/matriark.

Du kan finde dem i kalenderen, her.

NxG360-programmet

FBN Denmarks unikke NxG program er det første tværfaglige program, der udbydes i Danmark. Her kommer vi 360 grader rundt om familieejerskabet.
Det er centralt for programmet, at de deltagende NxG’er stifter bekendtskab med så mange aspekter af familieejerskabet som muligt, fordi en bred viden på området for de fleste vil have afgørende betydning for deres fremtidig virke. Samtidig er forløbet en anledning til at drage ud på en personlig rejse for deltagerne, som vil lære at forholde sig til deres rolle som NxG’er. Endeligt tilbyder programmet fortroligt samvær med andre NxG’er, med mulighed for at skabe fællesskab med andre i samme situation, som kan danne grund for værdifuldt netværk i fremtiden.


NxG’erne er mellem 18-30 år. Der forudsættes ikke nogen særlig baggrund eller viden om familiens virksomhed, Family Office eller Holding.
Det er heller ikke et krav, at deltagerne er medejere af virksomheden eller andet. Deltagere behøver ikke at have truffet beslutning om involvering i familievirksomheden endnu. Måske er deltagerne et sted i livet, hvor de føler, at der er mange valg, de skal træffe. Måske føler de, at de mangler viden for at træffe de valg, der er foran dem. Fælles for alle er, at de er næste generation.

Vi gør opmærksom på, at programmet er fuldt booket, og derfor er det ikke muligt at tilmelde sig programmet. 

Family Business Network Denmark er hovedansvarlig for programmet, og en nonprofit organisation. Hovedprojektpartner er Center for Ejerledede Virksomheder, CBS. 

Programmet er skabt med støtte fra Industriens Fond.

 

Samarbejdspartnere