Family Business Network
Denmark

Om FBN Denmark

Velkommen til Family Business Network Denmark – foreningen for danske familieejede virksomheder. Foreningen blev stiftet i 2007 og er den danske enhed i Family Business Network International.

Family Business Network er et globalt netværk af familieejede virksomheder med hovedsæde i Schweiz og med lokale enheder i 65 lande. Vores internationale fællesskab tæller 4.000 familieejede virksomheder, 17.000 medlemmer, hvoraf 6400 er Next Generation.

Hos Family Business Network mødes erhvervsdrivende familier for at lære af og med hinanden, på tværs af generationer. Hvert år afholder FBN Denmark et stort antal arrangementer. Her får medlemmerne mulighed for at lære og inspireres af kompetente oplægsholdere, af andre medlemmer som generøst og åbent deler ud af deres erfaringer, og igennem den rige dialog som kendetegner FBNs medlemsmøder.

Udover møderne i Danmark afholder FBN International to globale konferencer for samtlige medlemmer verden over. Den ene har fokus på Next Gen, dvs. dem mellem 18 og 40 år. Derudover arrangerer de nordiske lande en nordisk konference hver andet år – i 2022 bliver konferencen afholdt i Helsinki.

Du kan læse mere om de kommende arrangementer her.

Du kan læse mere om medlemskab her.

Det, vi taler om

SUCCESSION OG GENERATIONSSKIFTE: Valg (og fravalg) af eftertræder, spænding og samarbejde mellem generationer, den svære kunst at ’give slip’, kommunikation og tabuer.

NEXT GENERATION (NxG): Dilemmaet mellem friheden til at forfølge egne drømme og følelsen af ansvar eller kærlighed overfor familiens virksomhed. Derudover bl.a. udvikling som leder, aktionær eller bestyrelsesmedlem, samt det særlige i at være kollega med sine forældre og søskende.

PROFESSIONALISERING AF FAMILIEVIRKSOMHEDEN: Introduktionen af eksterne i familievirksomhedens ledelse eller bestyrelse, strukturering af Family Governance samt erfaringer omkring samspillet mellem familie og ikke-familie i organisationen.

FORMUEFORVALTNING: Family Office, skat, impact investeringer og nyt fra startup og venture økosystemet.

EJERSKAB UNDER FORANDRING: Sparring omkring et helt eller delvist salg af familievirksomheden, fusioner, private equity partnere eller en børsnotering.

Formål

Af familier, for familier. På tværs af generationer, støtter FBN erhvervsdrivende familier i at trives og i at transformere sig, mod en bæredygtig fremtid.

Værdier

FBN er det fortrolige netværk, hvor vidensdeling, inspiration, læring og relationer går hånd i hånd.  Rammerne for dybe, ærlige samtaler og udviklende diskussioner sikres gennem FBNs fem grundværdier.

FBNs 5 grundværdier

Et eksklusivt forum, kun for familiemedlemmer – FBN er et non-kommercielt miljø.

På tværs af generationer, for de aktivt involverede, dem på sidelinjen, de unge, de ældre og ægtefællerne.

Medlemmernes egne historier bringes i tale, både succeser og fiaskoer.

Familievirksomheder tænker i generationer, ikke i kvartaler.

Familier, der leger sammen, bliver sammen.

Om familieejede virksomheder

Hos erhvervsdrivende familier er der tre systemer der samspiller og overlapper: familielivet, virksomheden og ejerskabet. 

De tre cirkler i FBNs logo repræsenterer de tre systemer, og stammer fra en model udviklet af John Davis og Tagiuri på Harvard Business School i 1978.

Tre-cirkel-modellen fortsætter den dag i dag som det dominerende paradigme, når man vil forklare de dynamikker, roller, udfordringer og spændinger, der kan opstå i erhvervsdrivende familiesystemer. Du kan læse mere om de tre cirkler her

Der findes ikke en facitliste til den bedste drift af familievirksomheder, eller til det optimale generationsskifte. Igennem FBN giver vi hvert enkelt medlem mulighed for at søge inspiration, læring og forståelse til selv at kunne lægge den bedste strategi for lige netop deres selskab og familie.

 

Familieejerskab er verdens mest udbredte ejerskabsform, og det samme gør sig gældende i Danmark. Mere end 60.000 virksomheder i Danmark er familieejede, og tilsammen beskæftiger de ca. 60% af alle privatansatte.

Og mens EY’s globale vækstbarometer viser, at familieejede virksomheder vokser hurtigere og skaber flere jobs end deres konkurrenter på markedet, ved vi at bl.a. splid i familien, dårlige generationsskifter og manglende strategiske fornyelse kan spænde ben for familievirksomheders succes.

Harvard Business Review giver et helt frisk bud her på de 5 elementer, erhvervsdrivende familier bør have styr på for at sikre deres fortsatte succes.

 

Vores samarbejdspartnere

Family Business Denmark er stolt over at samarbejde med nogen af de førende eksperter indenfor family business feltet. Vores sponsorer bidrager med relevant og opdateret indhold til medlemsmøder, og kan vejlede foreningen indenfor deres respektive ekspertområder.

 

EY har fokus på at hjælpe virksomheder med at overkomme deres sværeste udfordringer og udleve deres største ambitioner.

Gennem sine fire service lines — Assurance, Consulting, Strategy and Transactions og Tax & Law — hjælper EY sine kunder med at udnytte muligheder i en transformationstid. Kunderne hjælpes også med at overholde lovkrav, holde investorer ajourførte og at imødekomme deres interessenters behov. Og i en verden i hastig forandring giver EY dem den nødvendige hjælp til at skabe effektivitet og langsigtet vækst for fremtiden.

EY har et dedikeret kompetencecenter omkring Family Enterprise og afholder løbende Global EY Next Gen Academy.

Accura er et førende dansk advokatfirma hvis hovedformål er at levere kommercielle resultater og succesfulde transaktioner for sine kunder. Jura er forudsætningen for alt, hvad Accura gør, men det er forretningen, de brænder for.

Accura har hovedsæde i Hellerup, København og er værter for et årligt medlemsmøde i forlængelse af FBNs generalforsamling.