Family Business Denmark
Network

Om FBN Denmark

Velkommen til Family Business Network Denmark – foreningen for danske familieejede virksomheder. Foreningen blev stiftet i 2007 og er den danske enhed i Family Business Network International.

Family Business Network er et globalt netværk af familieejede virksomheder med hovedsæde i Schweiz og med lokale enheder i 65 lande. Vores internationale fællesskab tæller 4.000 familieejede virksomheder, 17.000 medlemmer, hvoraf 6400 er Next Generation.

Hos Family Business Network mødes erhvervsdrivende familier for at lære af og med hinanden, på tværs af generationer. Hvert år afholder FBN Denmark et stort antal arrangementer. Her får medlemmerne mulighed for at lære og inspireres af kompetente oplægsholdere, af andre medlemmer som generøst og åbent deler ud af deres erfaringer, og igennem den rige dialog som kendetegner FBNs medlemsmøder.

Udover møderne i Danmark afholder FBN International to globale konferencer for samtlige medlemmer verden over. Den ene har fokus på Next Gen, dvs. dem mellem 18 og 40 år. Derudover arrangerer de nordiske lande en nordisk konference hver andet år – i 2022 bliver konferencen afholdt i Helsinki.

Du kan læse mere om de kommende arrangementer her.

Du kan læse mere om medlemskab her.

Det, vi taler om

SUCCESSION OG GENERATIONSSKIFTE: Valg (og fravalg) af eftertræder, spænding og samarbejde mellem generationer, den svære kunst at ’give slip’, kommunikation og tabuer.

NEXT GENERATION (NxG): Dilemmaet mellem friheden til at forfølge egne drømme og følelsen af ansvar eller kærlighed overfor familiens virksomhed. Derudover bl.a. udvikling som leder, aktionær eller bestyrelsesmedlem, samt det særlige i at være kollega med sine forældre og søskende.

PROFESSIONALISERING AF FAMILIEVIRKSOMHEDEN: Introduktionen af eksterne i familievirksomhedens ledelse eller bestyrelse, strukturering af Family Governance samt erfaringer omkring samspillet mellem familie og ikke-familie i organisationen.

FORMUEFORVALTNING: Family Office, skat, impact investeringer og nyt fra startup og venture økosystemet.

EJERSKAB UNDER FORANDRING: Sparring omkring et helt eller delvist salg af familievirksomheden, fusioner, private equity partnere eller en børsnotering.

Formål

Af familier, for familier. På tværs af generationer, støtter FBN erhvervsdrivende familier i at trives og i at transformere sig, mod en bæredygtig fremtid.

Værdier

FBN er det fortrolige netværk, hvor vidensdeling, inspiration, læring og relationer går hånd i hånd.  Rammerne for dybe, ærlige samtaler og udviklende diskussioner sikres gennem FBNs fem grundværdier.

FBNs 5 grundværdier

Et eksklusivt forum, kun for familiemedlemmer – FBN er et non-kommercielt miljø.

På tværs af generationer, for de aktivt involverede, dem på sidelinjen, de unge, de ældre og ægtefællerne.

Medlemmernes egne historier bringes i tale, både succeser og fiaskoer.

Familievirksomheder tænker i generationer, ikke i kvartaler.

Familier, der leger sammen, bliver sammen.

Om familieejede virksomheder

Hos erhvervsdrivende familier er der tre systemer der samspiller og overlapper: familielivet, virksomheden og ejerskabet. 

De tre cirkler i FBNs logo repræsenterer de tre systemer, og stammer fra en model udviklet af John Davis og Tagiuri på Harvard Business School i 1978.

Tre-cirkel-modellen fortsætter den dag i dag som det dominerende paradigme, når man vil forklare de dynamikker, roller, udfordringer og spændinger, der kan opstå i erhvervsdrivende familiesystemer. Du kan læse mere om de tre cirkler her

Der findes ikke en facitliste til den bedste drift af familievirksomheder, eller til det optimale generationsskifte. Igennem FBN giver vi hvert enkelt medlem mulighed for at søge inspiration, læring og forståelse til selv at kunne lægge den bedste strategi for lige netop deres selskab og familie.

 

Familieejerskab er verdens mest udbredte ejerskabsform, og det samme gør sig gældende i Danmark. Mere end 60.000 virksomheder i Danmark er familieejede, og tilsammen beskæftiger de ca. 60% af alle privatansatte.

Og mens EY’s globale vækstbarometer viser, at familieejede virksomheder vokser hurtigere og skaber flere jobs end deres konkurrenter på markedet, ved vi at bl.a. splid i familien, dårlige generationsskifter og manglende strategiske fornyelse kan spænde ben for familievirksomheders succes.

Harvard Business Review giver et helt frisk bud her på de 5 elementer, erhvervsdrivende familier bør have styr på for at sikre deres fortsatte succes.

 

Vores samarbejdspartnere

Family Business Denmark er stolt over at samarbejde med nogen af de førende eksperter indenfor family business feltet. Vores sponsorer bidrager med relevant og opdateret indhold til medlemsmøder, og kan vejlede foreningen indenfor deres respektive ekspertområder.

PwC har i høj grad har fokus på ejerledere, familieejede virksomheder og Family Office. Dette afspejles i deres initiativer såsom Årets Ejerleder og udviklingen af Owner’s Agenda – et dialogværktøj designet til familier med egen virksomhed. Med specialister inden for alle forretningsområder fokuseret på familievirksomheder, tilbyder PwC en bred vifte af tjenester fra ejerstrategiprocesser og generationsskifter til oprettelse af familiekontorer samt daglig administration og regnskab.

I spidsen for dette fokusområde står Karina Hejlesen Jensen, national Family Business leader og EMEA Family Business Competence Center leader. PwC Global er ligeledes samarbejdspartner med FBN International.

Besøg PwC’s hjemmeside her.

København: Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Odense: Munkebjergvænget 1, 3. og 4. sal, 5230 Odense

Mazanti-Andersen er i dag en skarpt specialiseret advokatvirksomhed og har nogle af de dygtigste og mest erfarne juridiske rådgivere inden for hvert deres område. 

Vi er betroede rådgivere for dansk og internationalt erhvervsliv og er drevet af en fælles ambition om at spille en instrumentel rolle i vores klienters succes.
Stærkt fagligt fundament kombineret med kommerciel indsigt og sund fornuft omsætter vi vores rådgivning til noget, der rent faktisk kan bruges i praksis.
Christian E. Bonnesen er privat medlem af FBN, grundet hans families tidligere familie virksomhed. Derudover er han partner i Mazanti-Andersen og arbejder hovedsageligt med virksomhedsoverdragelser, herunder transaktioner med fast ejendom. Han har været juridisk rådgiver i et stort antal transaktioner på vegne af både købere og sælgere. Derudover arbejder han med insolvens og rekonstruktion og har behandlet adskillige konkursboer som kurator. Christian yder samtidig generel erhvervsretlig rådgivning til en række både danske og internationale virksomheder. 

Mazanti-Andersen
København  : Amaliegade 10, 1256 København K
Odense: Klosterbakken 12, 5000 Odense C

Nykredit er dansk finanskoncern med bank og realkredit som de to bærende elementer. Derudover har Nykredit aktiviteter inden for forsikring, leasing, pension og ejendomsmæglervirksomhed. Siden 2001 har hovedsædet været beliggende på Kalvebod

Siden 2019 har Ulrik Frederiksen arbejdet hos Nykredit i Asset Management, som ansvarlig for Family Offices og Private Clients. Tidligere har han siddet i direktionen for en lokal asset manager i Schweiz, derudover har han haft ansvaret for institutionelle kunder som Director i Nordea Asset Management og tidligere chef porteføljemanager i Nordea Asset Management med ansvar for Nordiske Aktier.

Ulrik har arbejdet en årrække med formuende familier og har en solid erfaring med rådgivning og servicering. Med ovenstående erfaringer er Ulrik i blandt, vores FBN samarbejdspartner hos Nykredit.

www.nykredit.dk

København: Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V