Samarbejde med IMD 2024

I 2024 tilbyder IMD at medlemmer af FBN kun betaler for 4 deltagere ved tilmelding af 5 personer. Læs mere her

Politisk aftale kan forlænge usikkerhed om værdiansættelser

Regeringen, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne nedsætter en ny ekspertgruppe for skematisk værdiansættelse. Dermed får tusindvis af familieejede virksomheder tidligst en sikker værdiansættelse ved udgangen af 2023. […]

Virksomhedens tarv kommer først

Et succesfuldt generationsskifte drejer sig ikke blot om at sikre virksomheden juridisk, men handler om at skabe et fælles formål, fælles værdier og særligt et fælles ansvar i familien i relation til virksomheden.