Arrangementer

Aktiviteter i FBN

Hvert år arrangerer FBN Denmark en lang række møder, seminarer, virksomhedsbesøg, “hjemme-hos”-møder mm.

Det er en helt central del af FBNs virke, at medlemmerne får mulighed for at mødes og lære af hinanden. Den vidensdeling og de relationer, der opstår på baggrund af de forskellige arrangementer er en vigtig grundpille i hele FBN.

Også i den internationale del af FBN vil der løbende være spændende arrangementer, som medlemmer af FBN Denmark også er inviteret til at deltage i. Disse kan både være virtuelle møder eller fysiske møder rundt omkring i verden.